Přeslička rolní

(Equisetum Arvense)
Původ:

Přeslička je rod kapraďorostů z třídy přesličky. Jsou to vytrvalé byliny s podzemními oddenky a přímými, nevětvenými nebo přeslenitě větvenými lodyhami. Rod zahrnuje 18 druhů a je rozšířen téměř po celém světě. V České republice roste 9 druhů, z nichž nejběžnější je přeslička rolní, přeslička lesní a přeslička poříční. Je to prastará bylinka využívána již ve starověku. Používala se nejen k léčebným účelům, ale také k leštění cínového nebo mosazného nádobí, odtud získala jeden ze svých lidových názvů – šmirglová tráva. Je pro ni charakteristický vysoký obsah kyseliny křemité. V závislosti na obsahu křemíku v půdě můžeme v přesličce nalézt až 10 % křemíku. Z ostatních látek je významný vyšší obsah hořčin, tříslovin, saponinů, organických kyselin, silic a flavonoidů.

Přeslička rolní se nejčastěji doporučuje na redukci ztráty vlasů. Za dalšími pozitivními účinky přesličky se může schovávat křemík, její antioxidační účinek a vliv přesličky rolní na kolagen, který dodává lidským tkáním plnost a pružnost. Působí adstringentně – tzn. že pomáhá stahovat póry, a tak redukovat pocení.