Věrnostní program - pravidla

ÚČAST V PROGRAMU
1.1. Věrnostní program („Program“) provozuje společnost Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., se sídlem Pod Brentovou 617/9, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 02891042 („Provozovatel“) pro Českou republiku. Program účastníkům umožňuje získávat body za nákup zboží v kamenných obchodech Provozovatele a získávat odměny za nasbírané body.
1.2. Programu se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm v Evropské unii, které předloží řádně vyplněný registrační formulář („Účastník“).
1.3. Členství Účastníka v Programu bude zahájeno okamžikem předání věrnostní karty („Věrnostní karta“) a skončí zrušením Věrnostní karty, nasbíráním maximálního možného počtu bodů na Věrnostní kartě, nebo rozhodnutím Provozovatele, že Program již nebude dále provozovat. Body, které nebyly uplatněny, propadnou bez náhrady. V případě nové registrace téhož Účastníka neplynou z jeho předchozí účasti v Programu žádné výhody.
1.4. Účast v Programu může Účastník kdykoli ukončit bez výpovědní doby, a to oznámením zaslaným Provozovateli v písemné formě.
1.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Programu jednotlivými Účastníky a Účastníky nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy z Programu vyloučit.
1.6. Účast v Programu je bezplatná a nezakládá povinnost nákupu zboží ani služeb Provozovatele

Celé podmínky věrnostního programu pro Česká republika a Slovenská republika