Filantropie

Tajomstvo Apotéky sa nachádza v schopnosti načúvať. Radi pomáhame, či už sa jedná o rady v starostlivosti o seba a svoje zdravie, o pleť a pokožku, či charitatívnu pomoc. Veríme v dôležitosť podpory lásky k prírode, lásky vzájomnej, sebalásky a náklonnosti k ostatným. Medziľudské vzťahy sú to najcennejšie, čo každý z nás má. Preto je nevyhnutné sa o ne starať a podporovať ich aj prostredníctvom pomoci druhým.

Prostredníctvom našich produktov rozdávame dennodenne radosť a energiu a mnohým z vás sme pomohli v starostlivosti o pleť, vlasy a zdravie duše. Apotéka má už prvé kroky do sveta za sebou a dokáže stabilne stáť na svojich nohách. Avšak nie vždy je to tak u každého a v niektorých prípadoch tomu môže predchádzať dlhá a náročná cesta, než sa človek dokáže postaviť na obe nohy. Spolok Achilleus práve takýmto deťom pomáha. Zaoberajú sa pomocou deťom s vrodenou vývojovou chybou pes equinovarus. Jedná sa o ortopedickú vadu, ktorá je však vyliečiteľná v prípade, že sa danému dieťaťu dostane správnej starostlivosti. V minulom roku sme mali možnosť túto nadáciu finančne podporiť v jej fungovaní a pomôcť tak niekoľkými deťom v ich ceste k prvým krôčikom v ich živote. Pomáhať ostatným je to, čo nás v Apotéke napĺňa a posúva ďalej.